Navigation überspringen
 

Levensmiddelgassen

Uiterst gedefinieerd

Levensmiddel: alle stoffen of producten, (gedeeltelijk) verwerkt, of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd. Daarbij inbegrepen is elke stof die opzettelijk tijdens de vervaardiging, bereiding en behandeling aan het levensmiddel wordt toegevoegd.“

Deze ietwat omslachtige zinnen zijn, hoewel afgekort, afkomstig uit de verordening 178/2002/EG en zijn ook van toepassing op gassen. Gassen worden namelijk beschouwd als levensmiddelenadditieven wanneer ze in contact komen met het levensmiddel. Hierdoor zijn levensmiddelengassen onderworpen aan veel regels, die enerzijds door wetten en verordeningen en anderzijds door branchespecifieke voorschriften gekenmerkt worden.

Protadur®: merk voor merken

De merknaam Protadur® komt uit het Latijns: protegere (beschermen) en durabilis (duurzaam) smelten in dit begrip samen tot: duurzame bescherming.

Met het merk Protadur® heeft Westfalen een product- en systeemlijn ontwikkeld, die in het bijzonder voor de levensmiddelenindustrie grote zekerheden biedt:

  • de gassen van de Protadur®-lijn voldoen wat toelating, specificatie en productie betreft aan alle bindende EU-verordeningen inzake levensmiddelen.
  • Bovendien voldoen Protadur®-gassen aan de verdergaande branchespecifieke regels (bijvoorbeeld EIGA/ISBT).
  • De gehele Protadur®-lijn omvat bovendien de uitrusting voor de fysieke distributie: gascilinders, afsluiters, tankwagens, opslagtanks, meet-, stuur- en regeleenheden worden zeer zorgvuldig gecontroleerd en behandeld.
  • Protadur®-levensmiddelengassen zijn gedurende de gehele toeleveringsketen tot en met de aflevering bij de gebruiker, goed beschermd tegen contaminatie.
  • Protadur® is onderworpen aan een HACCP-programma (Hazard Analysis of Critical Control Points) voorafgaand aan de introductie op de markt werd na een intensieve risicoanalyse een fijnmazig netwerk van controlepunten gedefinieerd. In dit kader is ook de volledige traceerbaarheid van de Protadur®-levensmiddelengassen te allen tijde gegarandeerd.
  • De Protadur®-levensmiddelengassen zijn ISO 22000:2005 gecertificeerd.

Uiterst veelzijdig

De gassen van de Protadur®-lijn, in pure vorm of als zorgvuldig geproduceerd mengsel, dekken alle toepassingen in de levensmiddelenindustrie af: het vriezen, harden en verpakken, carboniseren en voorspannen, hydrogeneren, opschuimen, sturen van rijpingsprocessen van groenten en fruit.

Protadur® biedt voor elke toepassing het perfecte levensmiddelengas.